Supplier of Reagents
Parašyta none Gruodžio 27 2008 12:00:40


Reikalingas lygis - 57
Klasė - Visos
Pradėjimo vieta - Ivory Tower rūsys
NPC - Trader Wesley

1) Pradėkite questą pas Trader Wesley Ivory Tower rūsy.
2) Medžiokite šiuos monstrus:

Tower of Insolence
Crendion, Hallate's Maid, Hallate's Guardian, Platinum Tribe Shaman and Platinum Guardian Shaman.

Blazing Swamp
Lava Wyrm, Hames Orc Shaman

3) Jūs gausite įvairius quest daiktus priklausomai nuo to kokius monstrus mušite:

Lava Wyrm: Wyrms Blood
Hallate's Guardian: Demon's Blood
Hallate's Maid (3rd Floor): Brown Reagent Pouch
Crendion: Unknown
Platinum Tribe Shaman: Brown Reagent Pouch
Platinum Guardian Shaman: Reagant Box
Hames Orc Shaman: Grey Reagant Pouch, Quicksilver

Grey Reagant Pouch atsidaro spragtelėjus du kartus ir gali virsti:
2 Volcanic Ash(s), 2 Quicksilver(s), Lava Stone, Moonstone Shard

Reagant Box spragtelėjus du kartus gali virsti:
2 Blood Root(s), Infernium Ore

Brown Reagant Pouch spragtelėjus du kartus gali virsti:
Infernium Ore, Rotten Bone Piece, 2 Sulfur(s)

Reagentų maišymas

4) Visus gautus reagentus nuneškite į Alchemist's Mixing Urn (randasi Ivory Tower rūsyje priešais Magic Trader Wesley). Jūs pasirenkate kokius indigrientus norite maišyti, taip pat pasirenkateir kokioje temperatūroje. Kuo žemesnė temepratūra (1. Salamander) tuo saugiau, bet pagaminama mažiau reagentų, o kuo temeperatūra didesnė (3. Phoenix) tuo daugiau šansų, kad nepasisekssumaišyti, tačiau jei pasiseka pagaminamadaugdaugiau reagentų. Indigrientus jūs turite pasirinkti atsargiai, tokius kokie duoti formulėje (parašyta ant Mixing Urn) , kitaip gali nepasisekti pagaminti.

Mažo lygio reagentų formulės:

Dracoplasm: 10 Wyrm's Bloods, 1 Blood Root
Magmu Dust: 10 Lava Stones, 1 Volcanic Ash
Moon Dust: 10 Moonstone Shards, 1 Volcanic Ash
Necroplasm: 10 Rotten Bone Pieces, 1 Blood Root
Inferno Dust: 10 Infernium Ores, 1 Volcanic Ash
Demonplasm: 10 Demon Blood, 1 blood Root

Didelio lygio reagetų formulės:

Draconic Essence: 10 Dracoplasms, 1 Quicksilver
Fire Essence: 10 Magma Dusts, 1 Sulfur
Lunargent: 10 Moon Dusts, 1 Quicksilver
Midnight Oil: 10 Necroplasms, 1 QuickSilver
Demonic Essense: 10 Demonplasms, 1 Sulfur
Abyss Oil: 10 Inferno Dusts, 1 Sulfur
Hellfire Oil: 1 Fire Essence, 1 Demonic Essence
Nightmare Oil: 1 Lunargent, 1 Midnight Oil

Apdovanojimai:

Nuneškite reagentus atgal pas Wesley, kad išsikeistumėte į receptus, dalis ar baigtus daiktus.

P.S. Reagentai kuriuos mes Hames Orc Shaman (Volcanic Ash, Quicksilver, Lava Stone, Moonstone Shard) yra reikalingi pasidaryti sub class, juos labai brangiai galima parduoti mieste.


Jūs galite gauti:

Asofe X 1 - 6 Dracoplasm
Thons X 1 - 4 Necroplasm
Cursed Bone X 100 - 4 Inferno Ore
Potion of Alacrity X 10 - 7 Demonplasm
Scroll of Resurrection X 10 - 8 Moon Dust
Recipe: Avadon Gloves(60%) - 1 Dragonic Essence
Recipe: Zubei's Gauntles(60%) - 1 Dragonic Essence
Recipe: Avadon Boots(60%) - 1 Midnight Oil
Recipe: Zubei's Boots(60%) - 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Gloves(60%) - 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Boots(60%) - 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Gloves(60%) - 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Boots(60%) - Midnight Oil
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern X 1 - 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern X 1 - 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern X 1 - 1 Demonic Essence
Sealled Tallum Leather Armor Pattern X 1 - 1 Demonic
Sealed Tallum Plate Armor Pattern X 1 - 1 Abyss Oil
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric X 1 - 1 Abyss Oil
Sealed Majestic Leather Armor Fabric X 1 - 1 Abyss Oil
Sealed Armor of Nightmare Pattern X 1 - 1 Fire Essence
Sealed Majestic Plate Armor Pattern X 1 - 1 Fire Essence
Tower Shield - 8 Demonic Essence
Drake Leather Boots - 8 Abyss Oil
Square Shield - 5 Lunargent
Zubei's Gauntlets - 1 Hellfire Oil
Avadon Gloves - 1 Hellfire Oil
Zubei's Boots - 1 Hellfire Oil
Avadon Boots - 1 Hellfire Oil
Blue Wolf Boots - 4 Nightmare Oil
Boots of Doom - 4 Nightmare Oil
Blue Wolf Gloves - 4 Nightmare Oil
Doom Gloves - 4 Nightmare Oil