Septyni ženklai
Parašyta none Kovo 08 2008 18:46:58

Septini ženklai (Seven signs)


Stojimas ir patekimas į septynis ženklus prasideda nuo dviejų pusių revoliucinės dusk armijos (dusk) arba aušros lordai (dawn). Į juos turite įstoti tam tikram laiko tarpui.

Į kita pusę pereiti negalima dvi savaites, kol septyni ženklai neprasideda iš naujo.

Pabaigus pirmąjį klasės pasikeitimą:
Aušros lordai:

Pilis valdantys klanai ir jų sąjungininkai gali stoti į šią pusę. Kiti žmonės, kurie nori čia stoti turi vienam iš kaimų kunigų sumokėti 50k adenos. Kiekvienos pilies lordas taip pat gali priimti iki 300 žmonių į šias pajėgas, parduodamas jiems tam tikrus certifikatus. Certifikatai neišnyks niekada, bet juos naudoti galima tik vieną kartą.


Varžymosi periodas

Žaidėjai įstoję į kurią nors pusę, dalyvauja varžymosi periode nuo pirmadienio šeštos valandos vakaro iki kitos savaitės pirmadienio šeštos valandos vakaro. (GMT laiku). Kiekviena pusė gali medžioti Lilim, Nephilim, Lilith ir Gigant, septynių ženklų monstrus, katakombose ir nekropolyje, tam kad surinktų seal stones. Jos gali varžytis dviejose rungtyse: rinkti palieptus daiktus, arba dalyvauti tamsos festivalyje.


Seal stones rinkimas (mėlyni, žali ir raudoni)


Kiekviena pusė gali žudyti monstrus ir juos rinkti. Gauti daiktai yra patikimi kiekvienos pusės kunigams, ir galiausiai rezultatas yra skaičiuojamas atsižvelgiant ir į abiejose pusėse dalyvavusių žaidėjų skaičių. Taškus lemia ir akmenų spalvos (mėlynas 1, žalias 5, raudonas 10). Akmenys gali būti mainomi tarp žaidėjų ir nebūtinai turi būti atiduoti kunigams, jie nepranyksta, todėl gali būti panaudoti kitą kartą.


Žaidėjai medžioja monstrus dėl seal stones.


Tamsos festivalis:


Apžvalga:

Vienas party čia varžosi dėl visos pusės pergalės. Kiekvieną kartą laimėjęs party pridės kažkiek taškų savo pusei. Žaidėjai būna padalinti pagal savo levelius. Čia gali dalyvauti bet koks party.5-9 žmonių party ruošiasi varžytis.


Kaip dalyvauti

Žaidėjai gali dalyvauti tik rungtynių pariodu. Party norintis dalyvauti, turi atiduoti savo seal stones gidui ir keliauti oracle. Šventikai, esantys miestuose, ten jus teleportuos nemokamai. Įėjimo kaina priklauso nuo party dalyvių levelio ir turi būti sumokėtas party lyderio. Party turi sudaryti mažiausiai penki žmonės, jie turi būti tos pačios pusės ir dalyvaujant turi pasirinkti festivalio grade, kuriame jie nori dalyvauti. Žaidėjai turintys didesnius levelius negu jų norimas grade, dalyvauti negali.


Tamsos festivalis

Oracle, kur vyksta tamss festivalis, daiktai nėra prarandami net po mirties. Xp sumažėja ketvirčiu, kaip mirties bauda. Prieš prasidedant naujam festivaliui, jusų party yra nuteleportuojamas į artimiausią miestelį. Oracle centre MP regeneruojasi grečiau negu įprasta. Po festival jūs nemokamai galite grįžti į ten kur buvote prieš čia patekdamas. Archeriai kampuosia gali atakuoti healer tipo žaidėjus.


oracle kuriame vyksta festivalis.


Iššukių tipai

Tamsos festivalis yra suskirstytas į 5 grade.


Lygis Mėlyni seal stones Žali Seal Stone Raudoni Seal Stone
Mažiau negu 32 900 540 270
Mažiau negu 43 1500 900 450
Mažiau negu 54 3000 1800 900
Mažiau negu 65 4500 2700 1350
Nėra limito 6000 3600 1800

Procesas

Teleportuotis į mūšio lauką įmanoma tik likus dviem minutėms iki pradžios. Tada party gauna užduotį ir akimirksniu yra nuteleportuojama į kovos lauką kur už dviejų minučių yra pradedamas mūšis. Abu parties aštuonioliką minučių gali medžioti monstrous tam, kad gautu blood of the sacrificed. Apdovanojimas už blood of the sacrificed yra įteikiamas party lyderiui.aštuoniolika minučių žudydamos monstrous komandos stengiasi įgyti blood of the sacrificed.


Norintis pasiduoti party gali tai padaryti per moterį šamanę stovinčią viduryje. Jei party mano jog jiems čia per lengva, jie gali jos paprašyti stipresnių monstrų. Kuo stipresni monstrai, tuo daugiau blood of the sacrificed yra gaunama. Atsiminkite jog naudodami gyvūnus, mažinate šansą, kad gausite blood of the sacrificed.


Rezultato registracija

Po savo eilės pabaigos, party leadas privalo užregistruoti savo rezultatą per keturiasdešimt minučių. To nepadarius, rezultatas bus prarastas. Jei jūsų party jau turi geresni rezultatą negu šis, jis yra nekeičiamas.


Prizai

Po festivalio pabaigos, kiekvieno grade atstovai gali pasiimti savo prizą – senovinę adeną, kaip kopensaciją už sugaištą laiką. Jį reikia atsiimti iš gido. Jeigu jūs padarėte geriausią rezultatą, bet jūsų pusė pralaimėjo, prizo negausite. Prizus reikia atsiimti iki kito festivalio pabaigos.


Varžymosi periodo pabaiga, ir pergalė, ir pralaimėjimas
Pergalėės ir pralaimėjimo nustatymas.

Visi atiduoti seal stones ir festival of darkness pergalės yra susumuojamos. Pusė su daugiau taškų laimi. Laimėjusiosios komandos rezultatas pramyks, o pralaimėjusiųjų rezultatas išliks iki kitos jų pergalės.


Grade (reikalingas levelis) taškai
~ 32 70
~ 43 70
~ 54 80
~ 65 80
neribotas 100


Senovinės adenos vietovė

Po varžymosi periodo, žyniai už surinktus seal stones dalina adena ir duoda ją tik laimėjusiąjai pusei. Pralaimėjusiąjai pusei lieka laukti kito karto. Jei prizo neatsiėmėte iki kito karto ir jūsų komanda pralaimėjo rungtynes, jis prarastas, o jei laimėjote, galite pasimti visą užsilikusią adeną..


Daiktų pirkimas


Iš dusk arba dawn žiniuonių už ancient adena galima nusipirkti ginklų, kurių nerasite paprastose parduotuvėse.


Seal viršūnės pasikeitimas

Viršus yra pakeičiamas atsižvelgiant į laimėjusiąją pusę ir į pririnktų seal procentą


Jeigu komanda gavo pirmą pergalę iš eilės ir nori pasiimti seal valdžią, 35% arba daugiau tos pusės atstovų turi sutikti


Jeigu seal yra valdomas jau antrą kartą iš eilės tos pačios komandos, 10% arba daugiau tos komandos atstovų turi sutikti, kad jis liktu toks pat. Jeigu komanda nori pasikeisti seal, 35% arba daugiau tos komandos atstovų turi tam pritarti.


Aplinkos pasikeitimas


Jeigu laimi dawn, atsiranda soliarinis saulės atspindys ir dangus tampa žalias, jei laimi dusk, mėnulyje atsiranda akis ir dangus tampa žaliu.


akis atsiranda mėnulyje ir dangus tampa žaliu.Įėjimas į katakomba ir nekropolį

Pralaimėtojai negalite į čia įeiti.tik seal valdanti pusė gali įžengti. Jeigu šiose vietose dar yra likę pralaimėjusios komandos žaidėjų, monstrai juos išteleportuoja į artimus kaimus.


Seal veiksmai

Jeigu party kiekvieną seal įvyks šie pasikeitimasi


Avarice seal

Laimėtojai gali patekti į vidų su NPC pagalba, taip pat naudoti įspudingus bufus, sumokėdami ancient adena.

Jie galės laisvai įeiti į visus 8 nekopolius.

Necropolyje monstrai generuojami laimėtojo medžiokliai.

Jie gali susitikti su Anakim ir Lilith disciples nekropolyje, šie mobai yra susiję su blessed soul crystal suteikiančiu galimybę naudoti A-grade ginklus.

The trador of mammoth atsiranda požemio viduje. Iš jo galima pirkti daiktus atsiskaitant ancient adena, jo parduodamų daiktų nerasite paprastose parduotuvėse.


Gnosis seal


Patekti gali tik laimėtojai.

Įmanoma patekti į visas 6 katakombas.

Laimėtojai už mažesnią kainą gali būti nuteleportuoti į medžioklės laukus pasinaudodami kaimų kunigais ir ancient adena.

Pavojingi NPC vaikšto po visus tik ne pradedančiųjų kaimą ir kenkia, bet kuriam pralaimėjusiosios komandos nariui.

Draugiškas NPC vaikšto po visus tik ne pradedančiųjų kaimus ir bet kuriam laimėjusiosios komandos atstvovui užleidžia padedantį burtą.

Mammon kalvis atsiranda katakombų viduje ir padaro žaidėjus galinčiais užsidėti A-grade daiktus, kelia daiktų lvl ir maino daiktus į kitus tokio pat lvl.


Strife seal

Jeigu valdomas dawn

Karo mugės metu (siege warfare), galima samdyti elite ir dawn mercenaries,vietoj paprastų.

Pilies vartų ir sienų patobulinimų kaina yra šiek tiek sumažinama.

Gynybinė pilies sienų ir vartų galia šiek tiek padidėja.

Didžiausias mokesčių lygis kiekvienos pilies lordai yra šiek tie k padidinamas.


Jeigu valdoma dusk

Karo mugės metu (siege warfare), tampa nebeįmanoma samdyti mercenaries, nebent labia žemo lygio..

Pilies vartų ir sienų patobulinimo kaina gerokai išauga.

Gynybinė pilies sienų ir vartų galia gerokai sumažėja.

Didžiausias mokesčių lygis kiekvienoje pilyje yra sumažinamas 5%.


Nekropolis

Necropolis of sacrifices 20~30 lvl monstrai, pietinė seashore teritorija.

Piligrims necropolis 30~40 lvl monstrai,prie patrisan’s hideaway, dion teritorija.

Worshipers necropolis 40~50 lvl monstrai prie alligator island, innadril teritotija .

Patriots necropolis 50~60 lvl monstrai virš gludio castle, gludio teritorija.

Ascetics necropolis 60~70 lvl monstrai prie altar of rites, oren teritorija.

Martyrs necropolis 60~70 lvl monstrai prie giran castle, giran teritorija.

Saints necropolis 70~80 lvl monstrai prie field of whispers, innadril teritorija.

Disciples necropolis 70~80 lvl monstraiprie devastated castle, aden teritorija.


Katakombos


Heretics katakomba 30~40 lvl monstrai prie execution grounds, dion teritorija.

Branded katakomba 40~50 lvl monstrai prie plains of the lizardman, oren teritorija.

Apostate katakomba 50~60 lvl monstrai prie plains of the lizadman, oren teritorija

Witch katakomba 60~70 lvl monstrai prie forest of mirrors, aden teritorija.

Dark omnes katakomba 70~80 lvl monstrai prie dark elven village, oren teritorija.

Foribiden path katakomba 70~80 lvl monstrai, prie hunters village, aden teritorija.

Oracle

Oracle of dawn (aušros) pri orc barracks, gludio teritorija.

Oracle of dusk (sukilėlių) prie windy hill, gludio teitorija

Oracle viduje negalima atidaryti privačios parduotuvės, tai taikos zona.

Įėjimas į požemius
Per pirma savaite pasiekti seklass (cia po "rungtyniu Periodo"), bet kuris veikejas prisujunges prie Cabal gali patekti pas dungeonus. Kas neprisijungs prie Cabal negales patekti pas dungeonus. Kai rungtyniu periodas baigtas, kitai savaitei kai seklos yra aktyvios (Efektyvusis Periodas), tik Cabalas kuriam priklauso sekla, gali tureti prieima. Pralaimejas, ar net laimetojas kuris ne pasieke reikiamu procentu seklai, netures prieimo visai savaitei kol seklos yra aktyvios.


varžymosi laikotarpiu įeiti gali bet kas.


Monstrai esantys požemiuose

Abi pusės gali gauti runų ir mantra medžiodamos monstrous Nephilim meta runas reikalingas dusk, o Lilim meta mantra reikalingą dawn.kiti pagrindiniai monstrai meta arba mantra arba runas, priklausomai nuo to kas jas valdo (jei seal valdo dusk jie meta runas, jei dawn meta mantra.


Kiti dalykai

Seal stones

Medžiojant Lilim, Nephlim, Gigant arba Nephilim galima gauti runu kurias galima mainyti į taškus savo pusei: mėlyna<žalia


seal stones.
Ancient adena

Ji gaunama dalyvaujant rungtyse ir už ją galima pirkti naujų ginklų.


Seven signs rekordas

Tai daiktas leidžiantis jums matyti dabartinę situaciję, laiminčias komandas.jis gali būti nusipirktas už 500 adenos iš šventikų (dawn,dusk).


Approval certificates of the lord

Su šiuo daiktu bet kas gali stoti į dawn pajėgas.


The blackmarket trader of mammon

Keičia daiktus į seal stones, ancient bei paprastą adena.