Hero ir Olimpiada
Parašyta none Kovo 08 2008 20:25:46

Hero & Olimpiad. Čia yra parašyta kaip tapti Hero ir ko reikia, kad juo taptum.Didžioji Olimpiada

Didžioji Olimpiada yra vienas - prieš - vieną PvP kovų laukas kuriame išaiškėja kas bus Herojus. Ji vyksta kas mėnesį (vienas mėnesis - 1 Periodas), periodo pabaigoje Nobless žaidėjas surinkęs daugiausiai taškų bus paskelbtas Herojumi. Tik nobless kuris įvykdęs trečiąją profesiją galli dalyvauti Olimpiadoje.
Dalyvavimo Metodas

Olmpiada yra paskirta į dvi skirtingas varžybas: klasines varžybas ir ne-klasines varžybas. Savo klasės nariai kaunasi su kitais savo klasės nariais. Bet ne-klasinėse varžybose nereikalaujama kad priešai butų iš vienos klasės.

Dalyvavimas Olimpiadoje galimas tik per Olympiad Master, ir valandoskuriomis vyksta olimpiada yra 20:00 PM iki 24:00 AM (BeyondWorld serveriuose). Dalyvavimas nebevyksta po paskirtų valandų.

Visi dalyviai kovoms bus atrinkti burtų būdu ir jie bus nukeldinti į koliziejų dalyvavimui. Instrukcijos bus pravestos per system window kuris yra virš čato window. Jas praves 30 sekundžių prieš tai kol jus atkeldins. Visi dalyviams bus duota 60 sekundžių pasiruošimui. Koliziejus bus transformuotas į karo lauką ir tada prasidės varžybos.

Prieš prasidedant varžyboms visi buffai bus pašalinti, o MP, HP ir CP bus atstatyti. Visi summonai ir kubikai ir petai bus sugrąžinti, nors visus juos galima naudoti per PvP. Jeigu kai kvietiesi kubiką ir tave įkelia į Olimpiados Stadioną skillas bus nutrauktas ir visi summono buffai taip pat pašalinti. Buffus galima naudoti per PvP tam duodamas laikas prieš PvP..

Jei žaidėjas pats nusikels į koliziejų jis bus atomatiškai pralošęs žaidynes. Jeigu per žaidynes serverio satusas bus Down tai jos bus nukeltos kitam laikui.

Maximalus 1 kovos laikas 6min ir žaidėjas kurio HP lygis nukrenta iki 0 jis pralaimi. Jeigu per 6 minutes nebus nugalėtojas kovą laimės tas kuris padarė daugiausiai žalos priešui. Žalos padarymas summonui nesiskaito renkant nugalėtoją.

Jeigu per žaidynes žaidėjo HP bus 0 jis bus pralaimėjęs bet nemirs, o tik jis bus sugrąžintas į kaimą. Kai baigiasi Olimpiada visi taškai bus paskelbti per System Message Window. Tada visi žaidėjai bus sugrąžinti į miestą.

Klano ar Herojaus skillai nebus leistini per Olimpiadą.

Jeigu nepakanka žaidėjų tai Olimpiada bus nukelta kitam laikui. Tai bus pranešta per System Message Window.

Jeigu jūs būsite nukeltas į Olimpiados stadioną su įjungtu Auto Soulshot/Spiritshot arba Beast Shots jie bus išjungti todėl patartina tai pasitikrinti.

Olimpiados Reikalavimai

Tik žaidėjai su pagrindine klase gali dalyvauti Olimpiadoje. Jeigu žaidėjas su sub-class statusu jis norėdamas dalyvauti olimpiadoje turi atsikeisti į normaliąją klasę.

Jeigu iškviestas į Olimpiadą žaidėjas yra su party tai jis automatiškai bus išmestas iš party.

Žaidėjas su 0 Olimpiados taškų negali dalyvauti rungtyse.

Per Olimpiadą galima naudoti tik soulshots, spiritshots, Echo Crystals, energy stones, ir firecrackers

Olimpiados Taškai

Per Olimpiados pradžią 18 taškų duodama nobless žaidėjams ir po 3 kiekvieną savaitę.Jeigu žaidėjas pralaimi per PvP kovą Olimpiadoje jo taškai (prikalauso kiek tasku turi tu ir kiek tasku turi oponentas) atiduodami nugalėtojui. Dalyviai savo taškus gali pasitikrinti pas Grand Olympiad Manager.

Jeigu dalyvis po Olimpiados turi daugiau nei 50 taškų juos gali keisti į Noblesse Gate Passes. Iškeitimo rates yra 1,000 Noblesse Gate Passes už 1 Olympiad tašką. Pavyzdžiui 50 Olimpiados taškų iškeičiami į 50,000 Noblesse Gate Passes, o 49 Olympiad taškų neiškeičiami į nieką.

Noblesse Gate Passes gali būti panaudojami perkant ką nors iš Grand Olympiad Manager ar teleportuojantis į kur nors per Gatekeeper.

Štai ką galite Grand Olympiad Manager už Noblesse Gate Passes:

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade S): 300,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade A): 150,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade B): 70,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade C): 30,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade D): 9,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade S): 45,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade A): 18,000 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade B): 3,500 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade C): 3,500 Noblesse Gate Passes
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade D): 1,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade S): 50,000 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Weapon (Grade A): 18,000 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Weapon (Grade B): 5,000 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Weapon (Grade C): 1,100 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Weapon (Grade D): 500 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Armor (Grade S): 5,000 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Armor (Grade A): 2,400 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Armor (Grade B): 800 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Armor (Grade C): 150 Noblesse Gate Passes
Scroll: Enchant Armor (Grade D): 60 Noblesse Gate Passes

Ancient Book - Divine Inspiration (Original Version): 450,000 Noblesse Gate Passes

Secret Book of Giant: 5,000 Noblesse Gate Passes

Didžiosios Olimpiados žiūrėjimas

Olimpiadą galima žiūrėti pasikalbėjus su Olympiad Manager kuris yra visuose miestuose ir kaimuose. žaidėjai gali matyti kada vyksta Olimpiada ir kas joje dalyvauja.

Žiūrėdami Olimpiadą Žiūrėtojai gali matyti kiek HP ir MP turi dalyviai kokiais buffais jie aprūpinti.Taip pat galima matyti kiek žalos daro vienas kitam priešininkai, kokius skillus naudoja ir kada daro critical.

Žiūrėtojai gali žiūrėti ką veikia Olimpiadoje nepalikdami vietos kurioje stovi.

Bet kuriuo metu galima pasitraukti iš žiūrovų ir grįžti į tą kaimą ar miestą kuriame pradėjote žiūrėti Olimpiadą. Jeigu serverio restartas įvyksta tuo metu kai jūs žiūrite Olimpiadą tai jūs būsite sugrąžintas į tą kaimą ar miestą kuriame pradėjote žiūrėti Olimpiadą.

Jeigu žaidėjas žiūri Olimpiadą išsikvietęs summoną tai jis bus panaikintas.

Žiūrėti Olimpiadą nieko nekainuoja.