Kronikų monstrai
Parašyta none Kovo 08 2008 22:09:01

Chronicle 1

 

• Antharas

\

Aprašas: Vienas iš šešių drakonų sukurtų Dievų naikinimui. Antharas naudoja Žemės jėgas.

Senų senovėje, Shilena sukūrė šešis drakonus, kurie buvo pasiūsti kovoti prieš kitus Dievus. Po to kai Shilena buvo nugalėta ir buvo ištremta mirusiūjų pasaulin šis gigantiškas drakonas iškeliavo į vietą tarp Girano ir Dragon Valley laukdamas dienos kai Shilena presikels.

Pasirodymas: Labai didelis Antharas savo jėga prilygsta daugybei kitų tamsos monstrų. Net su labai galingais ginklais, vienas žmogus no negalėtų įveikti ar netgi sužaloti nes jis turi storą žvynuotą odą. Šviesos spinduliai jo akyse labai išsiskiria nuo viso kūno, todėl yra legenda, kad tas kuris pažiūūri tiesiai jam į akis, sustingsta vietoje. Antharas yra pats baisiausias ir visų bijomas monstras, laikomas tiru teroro simboliu.

Kultūra: Visi narsūs žaidėjai renkasi į didelius būrius prie Antharo lizdo norėdami jį užmušti, todėl jis turi dažnai slapstytis.• Lesser Giants

\

Aprašas: Lesser Giants yra paskutiniai titanų palikuoniai išgyvenę iki šių laikų. Beveik visi Milžinai buvo išnaikinti bjauriuoju Einhasado valdymo laikotarpiu. Keli iš jų spėjo pasislėpti urvuose taip išlikdami iki šių laikų. Jie dabar nėra titanai, bet jie vistiek turi didelį ugį, Lesser Giants prarado didžiąją dalį savo pradinio pavidalo ir jū kultūra beveik išnaikinta ir seniai pamiršta dar senaisiais laikai

 

Pasirodymas: Senaisiais milžinų titanų laikais jų kūno dalys buvo sudarytos iš gražiai atrodančių geležinių kaladžių, kurias rodos sukūrėmokslų specialistai. Bet po sunkių gyvenimo metų pasislėpus jų kūno dalys tapo labai šlykščios, ir negražiai atrodančios.

Kultūra: Jų kultūra tiki, kad reikia gerbti senolius ir jų valdžią. Jie daugiau nebegamina jokių technologijų, dėl savo padėties.


 

• Mirror

\

Aprašas: Šis keistas ir mistiškas organizmas gyvena Angel Waterfall už Forest of Mirrors. Išorėje jis atrodo kaip keista veidrodinė prizmė, o jos viduje iš tikrųjų gyvena galinga dvasia kuri jį valdo. Tiksliai nežinoma kas tai per gyvūnai, ar jie iš viso yra gyvūnai. Jie atsirado kartu su pasaulio atsiradimu.

Pasirodymas: Tai masyvus kristalas, tikriausiai sumaišytas iš įvairių gamtinių medžiagų. Sielos jo viduje tarsi sutapo su pačiu veidrodžiu.

Kultūra: Jie neturi jokios savitos kultūros, tiktai kovoja prieš visus kas pasirodo jų akiratyje.• Taik Orc Supply Leader

\

Aprašas: Taik Orcai visada šmėžčioja prie Cmetary kuris yra netoli Aden. Jie yra tikri vagys vagiantys iš žmonų kapų. Jie visiškai nerodo pagarbos nei vienas kitam nei kitiems Orcams. Bijomi įvairių keliautojų, nes turi didelę fizinę galią. Orcų Lydeis kuris visko privogia daugiausiai, ir nužudo daugiausiai kitų, gauna Supply Leader titulą. Bandydami tokiais tapti kiti Taik Orcai kiekvieną dieną rizikuoja prarasti savo gyvybę, kad gautų nors truputėlį pagarbos tarp kitų.

Pasirodymas: Taik Orcai yra tos pačios giminės kaip ir visi kiti Orcai. Jų apranga ir ginklai yra labai panašūs į kitus Orcus. Bet egzistuoja tokia orcų gentis kuri vadina Taik Orcus išdavikais ir bjaurybėmis, dėl to kad jie pabėgo į kitus kraštus ir dabar apiplėšinėja kapus.

Kultūra: Taik Orcai turi lyg vieną klaną, kuris pasižymi labai didele pagarba kitiems savo genties Orcams. Jie taip pat turi giminiškų ir prekybos sąsajų su Tribe rūšies atstovais. Orcai patys nemoka nieko pagaminti, ir nesivysto į aukštesnę bendruomenę.

 


• Bloody Queen

\

Aprašas: Bloody Queen yra Demonų sargė gyvenanti Dragon Valley, ji turi pasirašiusi sutartį su Shilen ir kitais keturiais Heavenly Kings of Darkness. Ji pripildo Dragon Valley tamsuma, mistiškumu ir neleidžia ten keliauti, o jeigu jai po ranka pasitaiko koks nors prašalaitis slankiojantis po pasaulį, ji jį sunaikina ir pasiunčia į numirėlių pasaulį. Ji saugo visus drakonus kurie gyvena jos teritorijoje.

Pasirodymas: Jos visas kūnas padengtas juoda oda simbolizuojančia tamsą. Jos grožis prilygsta net deivėms pasaulyje.

Kultūra: Bloody Queen yra visų drakonų gyvenančių Dragon Valley šeimininkė. Visi Dždrakonai jai paklūsta ir tarnauja, ir net aukoja savo gyvybes jos išlikimui. Kai kurie mano, kad Bloody Queen yra aukštesnio rango nei Death Kings.• Oel Mahum

\

Aprašas: Oel Mahum yra pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Jis turi liūto bruožų tokių kaip kailis ir galva su karčiais. Jie gyvena Šiaurėje, einant iš Aden. Kaip tribe nariai jie labai gerbia save ir kitus. Taip pat laikosi visų tradicijų ir papročių. Jie visalaiką dalyvauja kare priš Gracia. Jie Žvėržmogių rasės lyderiai, kaip ir Kel Mahum.

Pasirodymas: Oel Mahum suteikia didelį įspūdį, kad jie labai stiprūs, nors iš tikrųjų taip nėra. Bet jie naudoja puikius daiktus gautus iš Žmonių ar Dwarfų.

Kultūra: Socialinė sistema labai reikalinga genčiai pas juos egzistuoja, bet taisyklės nėra labai geros. Vienas geras dalykas, kad jie turi gerus ginklus ir šarvus, tai padeda jiems išsilaikyti. Jie netgi vienu momentu (Bronze Age) nugalėjo milžinus ir įkųrė puikią civilizaciją kuriaą paskui sunaikino Paris.• Death Wraith

\

Aprašas: Death Wraith yra pats stipriausias ir pripažintas lyderiu tarp visų Death Knight. Jie yra jo tarnai, o jis jų generolas, kuris viskam vadovauja. Jie dažniausia būna kokiuose nors urvuose ir požemiuose, kuriuos sunku aptikti. Jie visada keliauja į vieną ar į kitą pusę, todėl nuotykių medžiotojams juos būna sunku surasti.

Pasirodymas: Jie apsidengę visą kūną dengenčiu plieniniu šarvų lydiniu. Jie laiko didelą lazdą vadinamą Dreadbane, tai magiška lazda didesnė negu visas jų kūnas, todėl nugalėti priešą užtrunka daug laiko.

Kultūra: Ši rasė turi tik vieną valdovą, o Death Knightai visada jam tarnaus, be jokių išlygų. Death Knight niekada negalės būti Death Wraith , nes jie yra sukurti iš kitokių, bet panašių genų.• Susceptor

\

Aprašas: Susceptoriai yra dar viena milžinų rūšis kuri turėjo išnykti prieš daugelį metų, bet jie puikiai išsilaikė iki šių laikų. Šių veikėjų kilmė pilnai nežinoma, dar manoma kad jie galėjo kilti iš Stone Golems. Susceptoriai toliau tęsia savo pareigas ir tyliai vygdo savo Lordo misijas.

Pasirodymas: Stone Golem yra lyg skulptūros, o Susceptoriai yra tarsi akmenų kombinacija, kuri naudoja magiją, kovojant priš priešus. Jų kūnas talpina didelią magijos dalį, todėl yra didelis.

Kultūra: Jie nugali visus įsibrovėlius kurie drįsta įeiti į jų žemes, jie neturi tikros kultūros, jimes vadovauja Lordas.• Queen Ant

\

Aprašas: Karalienė tupinti pačiame giliausiame Ant's Nest užkampyje. Jie yra prie Gludio Wastelando. Ji yra visada nerami, žiauri ir naudoja didelę fizinę jėgą prieš savo tarnus. Ją valdo juodoji magija, kuria ją užkeikė senovės magai Dark Elfai.

Pasirodymas: Ji turi didelias į kuokas panašias kojas ir plieninią odą.

Kultūra: Net ir magija negali pakeisti jų elgesio, tai lyg skruzdėlynas, bandantisapsaugoti savo jauniklius net savo gyvybės kaina, karalienė yra pati viršiausia pas juos. Lizde jos deda kiaušinius ir lervas.

 

Chronicle 2


· Korim:

\

Korim buvo patys galingiausi ir lyderiavo tarp Heltor Silenos genčių. Jie buvo išmesti iš genties, dėl savo noro prikelti baiumą, ir naudojant jo galią užmušti visas kitas rases išskyrus Silenas, ir tada jie valdytų pasaulį.Jie taip ir nepasidavė,ir dabar visada saugo Tower of Insolence kartu su savo galingiausiais kariais ir šamanais. Baiumo prikėlimui jie reikalauja žmonių kraujo, ir elfų vaikų ir moterų kūnų. Jie niekada neišeis iš Baiumo žemių, nes jų nenumaldomas noras jį prikelti juos įkalino prie bokšto.


· Biconne of Blue Sky:

\

Šis gyvūnas buvo sukurtas pačio jauniausio burtininko dar neatmenamais laikais kai Aden ir Elmore buvo atsikiri kontinentai. Jo kūrėjas su kitais magijos meistrais buvo įsikūręs Ivory Tower. Norėdamas sukurti viską naikinantį gyvį burtininkas ieškojo magijos užkeikimų apie milžinus. Bet tam reikėjo mokėti naudotis juodąja magija, ttodėl dėl kitų burtininkų pavydo jis buvo įkalintas. Pagal legenda, kai Jaunasis magas ištrūko jis skriejo savo sukurtu padaru, naikindamas viską kas pasitaikydavo jo kelyje. Bet dabar šį drakoną labai sunku rasti nes jų išlikę visai nedaug. Biconne of Blue Sky turi labai didelę išmintį, todėl žino kaip įveikti savo priešus.


· Shacram:

\

Shacram seniau buvo vienas iš silenos genčių atstovų, bet jis buvo sukurtas magų dirbančių Ivory Tower, kurie jį testavo, ir kankino. Dėl didelio pykčio sukaupto dėl magų elgesio jis įgavo daug jėgų, ir ištrūko iš nelaisvės. Bet šio monstro psichinė galia tapo dar stipresnė. Pamatę ką sukūrė Ivory Tower magai jį vėl pagavo ir išgabeno į šiaurę nuo Oren, į Enchanted Valley, dabar jis ten ir gyvena, ir jeigu kas nors prie jo prieina jis jį beprotiškai puola.

 

Chronicle 3

· Anakim

\Einhasad turėjo devynis vaikus, kurie buvo visų angelų lyderiai. Paskutinė dukra iš visų gimusių buvo Anakim - Stulbinamai graži moteris kuri turėjo tris poras sparnų. Einhasad paskelbė, kad jos jauniausioji dukra atsisakė valdyti žemės padarus dėl didelės atsakomybės. Anakim norėjo tapti šviesos ir skraidymo angelu, kurį jungia mistinės ugnies sielų jėgos. Dabar Anakim tokia ir yra, nors ir prieš tėvų valią ji įkalinta Disciples Necropolis ten kenčia dėl motinos keršto.

 

· Lilith

\Daug teorijų buvo iškelta dėl Lilith gimimo, bet viena iš daugumos, kuria tiki beveik visi yra ta, kad jinai gimė per Milžinų erą, ir tarnavo Shilenai. Dauguma mano, kad ji buvo žynė, padedanti Shilenai laimėti mūšius. Per Shunaimano laikus ji buvo priskirta dar vienai iš Shilenos dukrų. Ji buvo jos užkeikta amžinam gyvenimui, kad padėtų kovose. Todėl Shilena ilgai išsilaikė savo soste. Ji vadovavo visiems, kurie sekė paskui Shileną.

 

· The Lilim ir Nephilim

\Lilim yra seniau buvusi žmogumi, kurį sukūrė Shilena su savo tamsiąja magija. Ji buvo sukurta tam, kad galėtų saugoti katakombas nuo įsibrovėlių. Ji yra tarsi numiręs monstras, bet ištikrųjų turi puikias galias. Ji tikrai nėra mirusioji, bet ji nevalgo ir nekvepuoja, bei jos kūnas niekada nesuserga ir nešvyti.

Nephilim yra karių rasė kurią sukūrė galingoji Einhasad. Nephilim yra tarsi susijungęs padaras - žmogaus kūno pavidalas susijungęs su šviesos dvasia. Jie negali nei skraidyti, nei plaukti, jie tik bėgioja ir mušasi su savo puikiais kardais.Jie taip pat naudoja magiją.

 

 

 

 

 

Chronicle 4

 

 

· Valakas

\Valakas yra antrasis galingasis drakonas pasirodantis per Lineage II ir taip pat jis yra vienas iš pirmųjų senų drakonų kurie buvo sukurti Shilenos. Valakas turi savo didelę teritoriją, kurią supa lava, pas jį patekti galima iš Goddard keliaujant per Forge of the Gods. Nekęsdamas stipriojo Gran Kain, kuris prižiūri žmones jis į juos paleido didelią ugnies ataką. Dabar žmonės jo labai bijo, ir net nežengia į jo teritoriją.

 

 

· Eilhalder Von Hellman

\Po Aden-Elmore karo Von Hellman šeimyna surengė konspiraciją, prieš Elmore karalių. Karalius įsakė visiems įvykdyti egzekuciją, bet jie paspruko ir laukia keršto dienos. Eilhalder Von Hellman, kaip ir kiti šeimos nariai yra prisikėlę kaip vampyrai, ir dabar laukia atpildo ir rengia kerštą karaliui, slpastydamiesi Cursed Village.

 

· Varka Silenos ir Ketra Orcs

\Varka Silenos Outpost yra prie pat Goddard Castle Town. Ten yra patys galingiausi Silenų kariai, galintys dėl kitų genčių užmušti bet ką. Jų išsilavinusi gentis puikiai išmano kovojimo ir magijos ypatybes, bet dėl jų teritorijos prieš juos kovoja nuožmiausi priešai - Orcai.

Ketra Orcai įsikūrę Ketra Orc Outposte šalia Goddardo. Jie priskiriami patiems stipriausiams iš visų Orcų. Jie puikiai kovoja, išmano juodąją magiją, ir yra puikūs strategai.

 

 

Chronicle 5

 

· Ice Fairy Sirra

\Ice Fairy Sirra tarnauja Ice Queen, Freya. Ji seniau buvo Freyos tarnaitė, Freya ją transformavo į ledinę moterį, turinčią dideles galias. Dabar ji saugo Ice Queen pilį. Ice Queen davė jai dideles galias, todėl ji gali bet ką paversti į ledą paralyžiuodama savo auką.

 

· Frintezza

\Frintezza yra Baiumo sūnus, buvęs Elmoredeno karalius. Dovanotas ilgo demono gyvenimo, Frintezza įrengia paskutinią kapavietę, ir pavadina ją Imperial Tomb. Jo melodijos grojamos per vargonus sužavi ir pribloškia visus kurie jų klausosi.

 

· Dr. Chaos

\Dr. Chaos save vadina "Blogio imperatoriumi". Seniau jis buvo paprastas Dwarfas, ir gamino daiktus, bet buvo pašalintas iš dwarfų gildijos dėl įvairių vagysčių iš vyresniųjų. Jis prižadėjo atkeršyti visiems dwarfams ir juos sunaikinti. Jis pats sau statosi kariuomenę. Su ja jau užgrobė Pavel Ruins. Viskas ką jis sukūrė tėra golemai, bet jie pasižymi didelia jėga. Kai išnaikins dwarfus jis pasižadėjo užkariauti visą pasaulį.

 

Interlude

 

 

· Gordon

\Stūkso netoli Goddardo pilies, jis buvęs Žmonių karžygys, kuris ištikrųjų dabar yra demonas ieškantis galingo ginklo, kad padidintų savo jėgą.

 

 

· Sailren

\Sailren yra pats pavojingiausias monstras tupintis Primeval Isle. Tai nenormalus stiprus dinozauras. Sailren buvo uždarytas savo oloje, jį uždarė senovės Elroki kariai.

 

 

· Uruka

\Elroki yra padarų, panašių i aligatorius auka, jo namai Primeval Isle. Jaunesnė Elroki auka Uruka yra jaunesnis vado brolis. Ambicingas ir žiaurusis Uruka studijuoja įvarias brolio klaidas ir bando jas nukreipti prieš jį.